ดร.สมศักดิ์  ชุมช่วย  Dr.Somsak  Choomchuay (Ph.D., DIC)

  Welcome to my Personal Webpage:

านวิจัย Research Topics
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ Publications
รวม Link of Interest
Conference Link DSS Lab
KMITL Central Library Search (Personal)
          or direct to IEEExplorer


 Course materials and General interest:

หัวข้อ Project/Thesis, B.Eng., M.Eng., Ph.D.
วิชาสอน, Basic VLSI Design  (ป.ตรี)
วิชาสอน, Signal & System  (ป.ตรี)
วิชาสอน, Digital Communications (ป.ตรี)
วิชาสอน, Discrete Signal Processing  (ป.โท)
วิชาสอน, Cryptography (ป.โท)
วิชาสอน, Coding Theory & App. (ป.โท)

วิชาสอน, Int. Integrated Circuit Design  (ป.โท)

 

   


Personal Data
Soms ak  Choomchuay
Email: kchsomsa@kmitl.ac.th

Department of Electronic Engineering
Faculty of Engineering
King Mongkut's Institute of Technology
Ladkrabang, Bangkok 10520, Thailand.
Tel.(+66) 2 326 4222 Ext. 114
Fax.(+66) 2 739 2398

 
   IEEE (World), IEEE(Thailand), EMBS(Thailand)
 IEICE, IEEJ  ECTI (Thailand) ECTI EEC  ITU

  

Last updated: 09 Oct 2012